Artikelen

Een onoverbrugbare kloof tussen IT en business?

PDF bestand Download artikel Door: Yvette Backer en Lex Scholten Verschenen in “Een tikkeltje apart”, Liber Amicorum voor Remko van der Pols, Van Haren Publishing (juni 2012)

Samenvatting:

Medewerkers in de IT en in de business lijken soms van verschillende planeten te komen.

In dit artikel geven de auteurs aan waar deze verschillen vandaan komen en hoe men hiermee om kan gaan.

De uitdagingen voor Functioneel Beheer en Informatiemanagement

PDF bestand Download artikel Door: Yvette Backer en Remko van der Pols Verschenen in “Functioneel beheer magazine” (januari 2008)

Samenvatting:

De afgelopen jaren is de vraagorganisatie ontdekt, is functioneel beheer als aparte discipline ontdekt, is de noodzaak tot professionalisering van het functioneel beheer onderkent en is BiSL een bekende standaard geworden. Diverse organisaties zijn inmiddels gestart met de inrichting van functioneel beheer. Als gevolg van die ervaringen zijn er ook vragen gerezen.Wat is de impact van de vraagorganisatie op processen en procesinrichting? Wat zijn leerpunten en leertrajecten en is er een volgordelijkheid in? Zijn we klaar als de vraagorganisatie ingericht is? Yvette Backer en Remko van der Pols gaan dieper op deze vragen in.

De tien valkuilen van procesinrichting

PDF bestand Download artikel Door: Yvette Backer en Remko van der Pols Verschenen in “IT Service Management Best Practices part 4” (2007)

Samenvatting:

Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd. Yvette Backer en Remko van der Pols benoemen daarom de tien grootste valkuilen die zij in de praktijk zijn tegengekomen, en illustreren deze met voorbeelden.

Inrichting van business informatiemanagement

PDF bestand Download artikel Door: Remko van der Pols en Yvette Backer Verschenen in “IT Service Management Best Practices part 3” (2006)

Samenvatting:

Inrichting en organisatie van functioneel beheer en informatiemanagement gaat zelden op een standaard manier.
Moet de afdeling centraal opgehangen worden of decentraal? Misschien bij de IT-afdeling of juist niet? Is een uniforme werkwijze door de hele organisatie nodig?

In dit artikel geven we een beschrijving van de verschillende factoren die van invloed zijn op de inrichting van functioneel beheer en informatiemanagement, ofwel business informatiemanagement

Applicatiemanagement en ASL bij pakketleveranciers

PDF bestand Download artikel Door: Remko van der Pols, Jan Jacobe Wybenga en Yvette Backer Verschenen in “IT Service Management Best Practices part 1”, Van Haren Publishing (2004)

Samenvatting:

In dit artikel gaan de auteurs in op de toepassing van ASL bij het applicatiemanagement van standaard pakketten.

Aan de hand van voorbeelden krijgt de lezer inzicht in de verschillen ten opzichte van het applicatiemanagement van maatwerk applicaties.

ASL® and BiSL® are Registered Trade Marks of ASL BiSL Foundation