In juni dit jaar ben ik, samen met Wim van ’t Einde van de Belastingdienst  bij de plenaire meeting van de ISO commissie JTC1 SC7, Software and Systems Engineering, geweest.NL delegatie Sydney 2014

Een van de onderwerpen was het resultaat van de stemming over DIS (Draft International Standard) 16350, de standaard voor applicatiemanagement. Het resultaat was positief! De DIS-fase is de derde fase in de ontwikkeling van een ISO standaard. Je begint met een Working Draft (WD), gevolgd door een Committee Draft (CD) en daarna een DIS. Dan zijn er al aardig wat jaren voorbij gegaan. In ons geval vier.

Tijdens de meeting hebben we de commentaren verwerkt, samen met Rene Sieders -de projectleider- die in Nederland was gebleven. Omdat er de nodige commentaren waren die meteen verwerkt moeten worden vond men het binnen ISO beter om een FDIS (Final DIS) in te dienen en niet direct over te gaan tot publicatie.

Begin september hebben we FDIS 16350 ingediend. ISO stuurt deze half oktober door naar alle landen. De stemming zal vermoedelijk begin december afgerond zijn.

En dat betekent dat we, met een beetje geluk, eind dit jaar een internationale standaard voor applicatiemanagement hebben: ISO/IEC 16350, gebaseerd op NEN 3434:2007 en ASL!